Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

 

 


Rejestracja pod numerem

+48-54-412-53-34


Personel przychodni

 • EWA PESTKOWSKA - SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ

 Adres przychodni

 ul.Stodólna 70,87-800 Włocławek

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia:

 • leczenie i terapia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
 • realizacja następujących programów:
  - dla sprawców przestępstw , których dokonują pod wpływem alkoholu,
  - uzależnienia kobiet,
  - współuzależnienia, np. : pary w terapii, psychoterapia dla osób z syndromem dorosłego dziecka alkoholika (DDA),
  - program redukcji szkód, czyli program ograniczania picia.

  W przychodni w ramach programu finansowanego przez Gminę Miasto Włocławek,gwarantowane świadczenia zdrowotne z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych  substancji psychoaktywnych w ramach uzupełnienia programu finansowanego przez NFZ.