Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku posiada w swoich strukturach niemalże wszystkie poradnie specjalistyczne, tak dla dzieci jak i dla dorosłych, poradnie stomatologiczne, rehabilitacyjne oraz zdrowia psychicznego. W skład Zespołu wchodzą także pracownie diagnostyczne.

Jednostka ma zawarte z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy umowy na następujące rodzaje świadczeń :

 

1.     Ambulatoryjne Świadczenia Specjalistyczne

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII DZIECIĘCEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1501.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII DZIECIĘCEJ - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GINEKOLOGII DLA DZIEWCZĄT
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA CHORÓB NACZYŃ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
 • POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO - ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DIABETOLOGII-AOP
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
 • ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI DLA DZIECI - ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

2. Leczenie Stomatologiczne

 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
 • ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE - GRUPY ŚWIADCZEŃ
 • ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII - GRUPY ŚWIADCZEŃ

3. Rehabilitacja Lecznicza

 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 • LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

4. Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień

 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH
 • ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNE
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH

5. Profilaktyczne Programy Zdrowotne

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY - W PRACOWNI STACJONARNEJ

W pracowniach diagnostycznych funkcjonujących w strukturze Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych wykonywane są przede wszystkim badania pacjentom naszych przychodni i poradni, ale świadczymy, także usługi dla pacjentów innych podmiotów działalności leczniczej oraz osób prywatnych.