Komunikat

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów

obecnego w Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych
we Włocławku ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek w latach 1970-1992.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w punkcie ksero
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek do dnia 21 marca 2023 r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie
z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

 

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280, 2705.) oraz
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743
z późn. zm.)

Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści

Dyrektor

Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

pilnie poszukuje

 

lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji

 

do następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci w dziedzinie alergologii,

2) Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt z pracownią cytologiczną w dziedzinie położnictwa          

    i ginekologii,

3) Zespół okulistyczny   z:

3a) Przychodnią Okulistyczną dla Dorosłych, w dziedzinie okulistyki,

3b) Przychodnią Okulistyczną dla Dzieci, w dziedzinie okulistyki,

4) Przychodnia Otolaryngologiczna w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii,

otorynolaryngologii

5) Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii,

otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej,

6) Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych w dziedzinie alergologii,

7) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii  

    posiadającego jednocześnie tytuł specjalisty(lub w trakcji specjalizacji) w dziedzinie kardiologii

    dziecięcej.

Oferujemy:

  • Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji kandydata tj. umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna,
  • Praca wg wcześniej ustalonego grafiku,
  • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań,
  • Atrakcyjne warunki finansowe,
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Podanie, CV, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek (budynek A) lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 lutego 2023r.

 Treść oświadczenia  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO oświadczam, iż wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została  wyrażona  dobrowolnie zgodnie  z art. 4 pkt. 11 RODO”.

 

Zmiana nazwy

Włocławek, 28 listopada 2022 r.

 SPZPS DN/2225/2022

 

  Wg rozdzielnika                                                       

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zawiadamia, iż UCHWAŁĄ NR XLVII/376/22 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2022 r. ,,w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” wydaną na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zmieniono nazwę Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na ,,Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 listopada 2022 r. poz. 5845 i wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r.

 

Wobec powyższego bez konieczności anektowania zawartych umów wskazuję, iż nowa nazwa placówki brzmi: Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

Numery identyfikacyjne ( KRS, NIP i REGON) pozostały bez zmian. W korespondencji oraz przy wystawianiu faktur od dnia 29 listopada 2022 r. proszę posługiwać się nową nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                         

                                                                                                    Sławomir Paździerski