Bezpłatne szczepienia przeciwko pneumokokom

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów

obecnego w Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych
we Włocławku ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek w latach 1990-2003.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w punkcie ksero
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek do dnia 21 marca 2024 r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie
z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

 

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 1545, 1675, 1692,1972.) oraz
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743 z późn. zm.)

Komunikat cennik

 

 

Zrealizowany projekt ”Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia”.

      Powiat Włocławski w partnerstwie z Powiatowym Centrum Zdrowia -Samodzielny Zespół Specjalistycznych Przychodni zrealizował projekt pod nazwą ”Budowa Powiatowego Centrum Zdrowia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności społeczności Powiatu Włocławskiego oraz powiatów ościennych województwa Kujawsko-Pomorskiego do usług zdrowotnych poprzez budowę nowoczesnego obiektu i jego wyposażenie pozwalające na stworzenie Powiatowego Centrum Zdrowia we Włocławku.

Przedmiotem projektu była budowa obiektu Powiatowego Centrum Zdrowia w m. Włocławek oraz jego wyposażenie, w tym w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Efektem projektu jest poprawa poziomu specjalistycznych ambulatoryjnych usług zdrowotnych świadczonych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia w powiecie włocławskim poprzez udostępnienie nowej infrastruktury zdrowotnej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt medyczny oraz udogodnienia dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 60 551 060,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 29 954 106,85 PLN