Nabór kandydatów na stanowisko terapeuty zajęciowego

Brakowanie (niszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planowane jest przeprowadzenie procedury brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej pacjentów

obecnego w Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych
we Włocławku ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek w latach 1970-1992.

Osoby zainteresowane uzyskaniem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wnioski należy składać w punkcie ksero
ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek do dnia 21 marca 2023 r. Po upływie w/w terminu dokumentacja medyczna zgodnie
z obowiązującą procedurą zostanie zniszczona.

 

Podstawa prawna:

art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2022 r. poz. 1876, 2280, 2705.) oraz
§ 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743
z późn. zm.)

Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści

Dyrektor

Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu

Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

pilnie poszukuje

 

lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji

 

do następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci w dziedzinie alergologii,

2) Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt z pracownią cytologiczną w dziedzinie położnictwa          

    i ginekologii,

3) Zespół okulistyczny   z:

3a) Przychodnią Okulistyczną dla Dorosłych, w dziedzinie okulistyki,

3b) Przychodnią Okulistyczną dla Dzieci, w dziedzinie okulistyki,

4) Przychodnia Otolaryngologiczna w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii,

otorynolaryngologii

5) Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci w dziedzinie laryngologii, otolaryngologii,

otolaryngologii dziecięcej, otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej,

6) Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych w dziedzinie alergologii,

7) Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci w dziedzinie kardiologii dziecięcej lub pediatrii  

    posiadającego jednocześnie tytuł specjalisty(lub w trakcji specjalizacji) w dziedzinie kardiologii

    dziecięcej.

Oferujemy:

  • Forma i wymiar zatrudnienia wg preferencji kandydata tj. umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna,
  • Praca wg wcześniej ustalonego grafiku,
  • Narzędzia niezbędne do realizacji powierzonych zadań,
  • Atrakcyjne warunki finansowe,
  • Możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego.

Podanie, CV, kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z rekrutacją należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek (budynek A) lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 lutego 2023r.

 Treść oświadczenia  „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO oświadczam, iż wyrażam  zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji. Powyższa zgoda została  wyrażona  dobrowolnie zgodnie  z art. 4 pkt. 11 RODO”.

 

Zmiana nazwy

Włocławek, 28 listopada 2022 r.

 SPZPS DN/2225/2022

 

  Wg rozdzielnika                                                       

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku zawiadamia, iż UCHWAŁĄ NR XLVII/376/22 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2022 r. ,,w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i nadania Statutu Powiatowemu Centrum Zdrowia – Samodzielnemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku” wydaną na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zw. z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zmieniono nazwę Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na ,,Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku”.

 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 14 listopada 2022 r. poz. 5845 i wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r.

 

Wobec powyższego bez konieczności anektowania zawartych umów wskazuję, iż nowa nazwa placówki brzmi: Powiatowe Centrum Zdrowia – Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

Numery identyfikacyjne ( KRS, NIP i REGON) pozostały bez zmian. W korespondencji oraz przy wystawianiu faktur od dnia 29 listopada 2022 r. proszę posługiwać się nową nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

 

 

 

 

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                         

                                                                                                    Sławomir Paździerski

Przekazanie zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

              Włocławek, dnia 24.10.2022
Zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu

gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz.998),

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

informuje, że posiada zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego.

Wniosek/podanie dotyczący nieodpłatnego przekazania lub darowizny należy kierować , do dnia 27.10.2022 roku.,

Pismo należy przesłać do sekretariatu SPZPS we Włocławku lub na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brak odpowiedzi w podanym terminie traktowany będzie jako brak zainteresowania powyższą ofertą.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowej oferty można uzyskać pod numerem telefonu: 54 416 53 54
Wykaz zbędnych i zużytych składników majatkowych SPZPS we Włocławku
Lp. Nazwa środka Nr inwentarzowy Ilość Data przyjęcia do ewidencji J.M. Opis stanu technicznego  
1 Biurko PWN/SPZPS/227 1 23.11.2009 szt. uszkodzony znacznie uszkodzona okleina meblowa blatu
2 Biurko PWN/SPZPS/228 1 23.11.2009 szt. uszkodzony znacznie uszkodzona okleina meblowa blatu
3 Blat ścienny PWN/SPZPS/1653 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzona okleina blatu
4 Blat z szufladami PWN/SPZPS/1638 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzona okleina blatu i szuflad
5 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/210 1 23.11.2009 szt. uszkodzony uszkodzony silownik
6 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/809 1 27.11.2009 szt. uszkodzony uszkodzony silownik
7 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/496 1 25.11.2009 szt. uszkodzony uszkodzony silownik
8 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/1584 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzony silownik i podłokietnik
9 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/3618 1 23.02.2010 szt. uszkodzony uszkodzony silownik i podłokietnik
10 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/3980 1 10.11.2015 szt. uszkodzony uszkodzony silownik
11 Fotel obrotowy PWN/SPZPS/3617 1 23.02.2010 szt. uszkodzony uszkodzony silownik i podłokietni
12 Krzesło PWN/SPZPS/759 1 27.11.2009 szt. uszkodzony ruchome oparcie
13 Krzesło PWN/SPZPS/811 1 27.11.2009 szt. uszkodzony ruchome oparcie
14 Krzesło PWN/SPZPS/827 1 27.11.2009 szt. uszkodzony ruchome oparcie
15 Krzesło PWN/SPZPS/2200 1 27.11.2009 szt. uszkodzony popękane nogi
16 Krzesło PWN/SPZPS/828 1 27.11.2009 szt. uszkodzony popękane nogi
17 Krzesło PWN/SPZPS/2159 1 27.11.2009 szt. uszkodzony popękane nogi
18 Krzesło PWN/SPZPS/2156 1 27.11.2009 szt. uszkodzony popękane nogi
19 Krzesło PWN/SPZPS/843 1 27.11.2009 szt. uszkodzony popękane nogi
20 Krzesło PWN/SPZPS/845 1 27.11.2009 szt. uszkodzony ruchome oparcie
21 Krzesło PWN/SPZPS/764 1 27.11.2009 szt. uszkodzony ruchome oparcie
22 Regał metalowy otwarty PWN/SPZPS/1632 1 08.12.2009 szt. uszkodzony skorodowany stelaż
23 Regał otwarty PWN/SPZPS/188 1 23.11.2009 szt. uszkodzony znacznie uszkodzona okleina meblowa
24 Segment (3reg.) PWN/SPZPS/3865 1 28.03.2013 szt. uszkodzony znacznie uszkodzona okleina meblowa
25 Słupek PWN/SPZPS/1062 1 30.11.2009 szt. uszkodzony znacznie uszkodzona okleina meblowa
26 Stolik PWN/SPZPS/208 1 23.11.2009 szt. uszkodzony brak stabilności
27 Stolik PWN/SPZPS/836 1 27.11.2009 szt. uszkodzony brak stabilności
28 Stolik PWN/SPZPS/745 1 27.11.2009 szt. uszkodzony brak stabilności uszkodzona okleina
29 Stolik metalowy PWN/SPZPS/1616 1 08.12.2009 szt. uszkodzony drobne ślady skorodowanego blatu
30 Stolik zabiegowy PWN/SPZPS/411 1 24.11.2009 szt. uszkodzony brak kółka
31 Stolik zabiegowy PWN/SPZPS/1676 1 08.12.2009 szt. uszkodzony brak półki gornej
32 Stolik zabiegowy PWN/SPZPS/1667 1 08.12.2009 szt. uszkodzony brak półki gornej
33 Szafka z szufladami PWN/SPZPS/1068 1 30.11.2009 szt. uszkodzony urwane szuflady
34 Szafa dwudrzwiowa z nadstawka PWN/SPZPS/187 1 23.11.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty znaczne wgniecenia
36 Szafka dwudrzwiowa PWN/SPZPS/1625 1 08.12.2009 szt. uszkodzony w drzwiach wyrwane zawiasy
37 Szafka dwudrzwiowa PWN/SPZPS/1624 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzona pęknieta okleina na drzwiach
38 Szafka dwudrzwiowa PWN/SPZPS/1069 1 30.11.2009 szt. uszkodzony w drzwiach wyrwane zawiasy
39 Szafa PWN/SPZPS/437 1 24.11.2009 szt. uszkodzony pęknięta boczna płyta
40 Szafa jednodrzwiowa PWN/SPZPS/1702 1 08.12.2009 szt. uszkodzony w drzwiach wyrwane zawiasy
41 Szafa jednodrzwiowa PWN/SPZPS/1701 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzona pęknieta okleina na drzwiach
42 Szafa jednodrzwiowa PWN/SPZPS/1614 1 08.12.2009 szt. uszkodzony uszkodzona pęknieta okleina na drzwiach
43 Szafa jednodrzwiowa PWN/SPZPS/1648 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty
44 Szafa lekarska jednodrzwiowa PWN/SPZPS/16749 1 08.12.2009 szt. uszkodzony brak szyb
45 Szafa lekarska jednodrzwiowa PWN/SPZPS/803 1 27.11.2009 szt. uszkodzony brak szyb
46 Szafa lekarska dwudrzwiowa PWN/SPZPS/1577 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
47 Szafa lekarska dwudrzwiowa PWN/SPZPS/1704 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
48 Szafka wisząca PWN/SPZPS/1633 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty
49 Szafka lekarska wisząca PWN/SPZPS/1645 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty
50 Szafka stojaca jednodrzwiowa PWN/SPZPS/779 1 27.11.2009 szt. uszkodzony brak szyb
51 Szafka kartoteczna pojedyncza PWN/SPZPS/195 1 23.11.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty
52 Szafka kartoteczna pojedyncza PWN/SPZPS/1603 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
53 Szafka kartoteczna pojedyncza PWN/SPZPS/1604 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
54 Szafka kartoteczna pojedyncza PWN/SPZPS/1605 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
55 Szafka kartoteczna pojedyncza PWN/SPZPS/1606 1 08.12.2009 szt. uszkodzony zniszczone fronty i znaczne wgniecenia
56 Szafka typu asystor PWN/SPZPS/412 1 24.11.2009 szt. uszkodzony brak szyb
57 Szafka swtojąca PWN/SPZPS/3404 1 29.12.2009 szt. uszkodzony zerwana okleina drzwiczek
58 Szafka stojącea PWN/SPZPS/3403 1 29.12.2009 szt. uszkodzony wyszczerbiony blat łączący
59 Szafka z blatem PWN/SPZPS/1637 1 08.12.2009 szt. uszkodzony w drzwiczkach wyrwane zawiasy
60 Taboret PWN/SPZPS/1631 1 08.12.2009 szt. uszkodzony złamana noga
61 Taboret PWN/SPZPS/1639 1 08.12.2009 szt. uszkodzony pęknieta noga
62 Taboret PWN/SPZPS/1640 1 08.12.2009 szt. uszkodzony pęknieta noga
               
   
              Dyrektor
              Samodzielnego Publicznego Zespołu
              Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
               
              Sławomir Paździerski