Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych

 

 

 


Rejestracja pod numerem

+48-54-236-23-50

+48-54-236-09-60


 Adres poradni

 ul.Szpitalna 6A ,87-800 Włocławek

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych przy ul.Radosnej 5 funkcjonuje w strukturze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku. Ośrodek działa od 1987 roku.

    ORDN świadczy usługi medyczne w zakresie wczesnej kompleksowej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od okresu noworodkowego do lat 18 oraz w indywidualnych przypadkach, za zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia, do 25 roku życia.

 

Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych zajmuje się kompleksową rehabilitacją dzieci z następującymi schorzeniami:

 • dzieci przedwcześnie urodzone,
 • dzieci z obciążonym wywiadem okołoporodowym,
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • przepuklina oponowo - rdzeniowa
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego
 • zespół Downa
 • porażenie splotu barkowego
 • choroby mięsni
 • inne schorzenia neurologiczne
 • dzieci z dysfunkcjami sprężonymi,
 • niemowlęta niedowidzące, niedosłyszące, z wadami twarzoczaski itp.

    Każdy pacjent ma indywidualnie opracowany program terapii, który jest realizowany w trakcie kolejnych zajęć. W Procesie rehabilitacji czynny udział biorą rodzice, którzy instruowani jak postępować z dzieckiem w domu, aby terapia była kontynuowana i systematyczna. Warunkiem przyjęcia pacjenta do Ośrodka jest skierowanie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu lub od lekarza specjalisty.

 

Zakres oferowanych usług :

 1. fizjoterapia prowadzona metodą NDT - Bobath
 2. terapia logopedyczna
 3. terapia pedagogiczna
 4. terapia zajęciowa
 5. fizykoterapia
 6. hydroterapia
 7. terapia metodą Dobrego Startu
 8. terapia metodą Knillów
 9. terapia metodą Weroniki Sherborne
 10. terapia w Sali doświadczania świata - snuzelowanie
 11. wsparcie psychologa
 12. terapia metodą integracji sensorycznej.