Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Postępowanie 1/2023

 

Status zamówienia Przed terminem składania ofert

Rodzaj zamówienia publicznego

Zamawiający Powiatowe Centrum Zdrowia - Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Tryb zamówienia publicznego Konkurs ofert

Finansowanie Nie dotyczy

Data ogłoszenia 15.02.2023

Data składania ofert 08.03.2023

Godzina składania ofert 08:00

Data otwarcia ofert 08.03.2023

Godzina otwarcia ofert 8:30

Miejsce złożenia oferty PCZ-SPZPS ul. Szpitalna 6a, Budynek A, sekretariat.

Numer UZP/TED

Typ treści Zamówienia publiczne

 

Załączniki: