DZIERŻAWA ANALIZATORA DO DIAGNOSTYKI METODĄ ELISA Z TESTAMI DIAGNOSTYCZNYMI

Status zamówienia Rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia publicznego

Zamawiający SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Tryb zamówienia publicznego Zapytanie ofertowe

Finansowanie Ze środków własnych

Data ogłoszenia 23.03.2022

Data składania ofert 30.03.2022

Godzina składania ofert 12:00

Data otwarcia ofert 30.03.2022

Godzina otwarcia ofert 12:15

Miejsce złożenia oferty SPZPS we Włocławku, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek,Budynek A, sekretariat pok. nr 138, w godzinach 8:00 do 15:00.

Numer UZP/TED

Typ treści Zamówienia publiczne

 

Załączniki: