Dostawa leków niezbędnych do pracy w poradniach Samodzielnego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

Status zamówienia: Rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia publicznego

Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Tryb zamówienia publicznego: Zapytanie ofertowe

Finansowanie: Ze środków własnych

Data ogłoszenia: 07.03.2022

Data składania ofert: 16.03.2022

Godzina składania ofert: 10:00

Data otwarcia ofert: 16.03.2022

Godzina otwarcia ofert: 10:15

Miejsce złożenia oferty: SPZPS we Włocławku, ul. Szpitalna 6 a, 87-800 Włocławek, Sekretariat pok. 138 w godzinach od 8.00 do 14.00

Numer UZP/TED

Typ treści: Zamówienia publiczne

 

Załączniki: