Zakup i dostawa artykułów medycznych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z podziałem na 9 części

Status zamówienia: Rozstrzygnięty

Rodzaj zamówienia publicznego Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH WE WŁOCŁAWKU

Tryb zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony

Finansowanie: Ze środków własnych

Data ogłoszenia: 26.01.2022

Data składania ofert: 11.02.2022

Godzina składania ofert: 11:00

Data otwarcia ofert: 11.02.2022

Godzina otwarcia ofert: 11:15

Miejsce złożenia oferty: miniportal.uzp.gov.pl

Numer UZP/TED:

Typ treści: Zamówienia publiczne

 

Załączniki: